Tidak ada tanah yang lebih subur daripada Tanah Indonesia.

Lengkeng